all you need is top_ONE
icon_pred_project
Ľudia & Predaj

Komplexné riadenie Sales Force. Prevádzková, technická podpora a logistika. Systémy a aplikácie na mieru.


icon_analyza
Automatizácia POS

Inteligentná aktivácia produktu na POS. Riešenie pre „smart shelf“ - IoT. Retail Business Intelligence.


icon_strategy
Rozšírená realita

Holografický predajca, alebo poradca. Náhrada ľudskej pracovnej sily virtuálnou technológiou. Trendy budúcnosti v obsluhe zákazníkov.

grafikastredPrečo a komu one


  • one je iba jeden – ale schopných a kreatívnych ľudí je v ňom dosť! Tím Oneplanet tvoria osobnosti a profesionáli, ktorí prešli rôznymi odvetviami biznisu a získané skúsenosti dokážu využiť pre nové, nevšedné riešenia a služby.
  • one sa nebojí – a svojich zákazníkov učí robiť veci inak. Búrame zažité tvrdenia a konzervatívne prístupy k organizácii predajných činností. Pod hlavičkou jedného poskytovateľa dnes spájame oblasti, ktoré sa ešte včera zdali nespojiteľné. A máme preukázateľné výsledky!
  • one žije modernými technológiami – a dokáže ich plne využiť v prospech klientov. Efektívne spájame kvalifikované predajné sily s automatizovanými procesmi a informačnými aplikáciami, čím získavame vysokú návratnosť investícii a užitočné dáta pre ďalšie operatívne a strategické rozhodnutia.
Kontaktujte nás

Ako pracujeme

analyza
ANALÝZA
Prieskum súčasnej situácie

Každý zákaznícky projekt je iný. Ako zabezpečiť jeho úspešný návrh a realizáciu?
Zásadná je kvalita vstupnej analýzy v oblasti zmapovania potenciálu trhu a konkurencie, ďalej definícia cieľovej skupiny a obchodných modelov.

uspory
POS     
Aktivácia produktu

Ste výrobcom spotrebného tovaru?
Úplne unikátnym spôsobom dokážeme pomôcť naplniť Vaše kľúčové snahy: prilákať pozornosť zákazníka k produktu na predajnej ploche a zároveň ho prinútiť k impulzívnemu nákupu.

logist
LOGISTIKA
Pohyb a evidencia tovaru

Logistiku nechápeme ako obyčajnú prepravu tovaru. Vždy o nej uvažujeme v zmysle predajných a zákazníckych procesov. Pre cielenú prepravu využívame centrálny sklad, regionálne sklady a logistické depá. Disponujeme kvalitnou informačnou infraštruktúrou.

direct
DIRECT FORCE
DFM  

DFM je naša špecialita. Sme jedni z mála, ktorí dokážu pod jednou strechou, na základe zadania klienta, efektívne zabezpečiť komplexné vytvorenie a nábor obchodných tímov – vrátane ich riadenia, motivácie a odmeňovania.
To všetko s podporou moderných technológií, mobilných aplikácií a tímu regionálnych supervízorov.

system
SYSTÉMY
Dáta a aplikácie

Informačné systémy a technológie považujeme za úplne kľúčové.
Máme vlastný personálny a skladový IS, CRM, transakčný servis a mobilnú obchodnú kanceláriu. MGM doporučované programy dokážeme customizovať aj integrovať do prostredia našich klientov.

analyza
AUDITY
Kontrola, procesy

Exekúcia predaja a propagácia nestačí – rovnako dôležitá je kontrola a spätná väzba.
Vďaka kvalitnej dátovej základni poskytujeme rôzne formy reportingu na mieru požiadavkám klienta. Vykonávame Mystery Shopping, pre audit na zisťovanie reakcií koncových užívateľov využívame vlastné Call centrum.

Ako pracujeme

analyza
ANALÝZA
Prieskum súčasnej situácie

Každý zákaznícky projekt je iný. Ako zabezpečiť jeho úspešný návrh a realizáciu? Zásadná je kvalita vstupnej analýzy v oblasti zmapovania potenciálu trhu a konkurencie, definícia cieľovej skupiny a obchodných modelov.

uspory
POS     
Aktivácia produktu

Ste výrobcom spotrebného tovaru?
Úplne unikátnym spôsobom dokážeme pomôcť naplniť Vaše kľúčové snahy: prilákať pozornosť zákazníka k produktu na predajnej ploche a zároveň ho prinútiť k impulzívnemu nákupu.                           

      

logist
LOGISTIKA
Pohyb a evidence zboží

Logistiku nechápeme ako obyčajnú prepravu tovaru. Vždy o nej uvažujeme v zmysle predajných a zákazníckych procesov. Pre cielenú prepravu využívame centrálny sklad, regionálne sklady a logistické depá.

direct
DIRECT FORCE
DFM  

DFM je naša špecialita. Sme jedni z mála, ktorí dokážu pod jednou strechou, na základe zadania klienta, efektívne zabezpečiť komplexné vytvorenie a nábor obchodných tímov – vrátane ich riadenia, motivácie a odmeňovania.
To všetko s podporou moderných technológií, mobilných aplikácií a tímu regionálnych supervízorov.

system
SYSTÉMY
Dáta a aplikácie

Informačné systémy a technológie považujeme za úplne kľúčové.
Máme vlastný personálny a skladový IS, CRM, transakčný servis a mobilnú obchodnú kanceláriu. MGM doporučované programy dokážeme customizovať aj integrovať do prostredia našich klientov.

audit
AUDITY
Kontrola, procesy

Exekúcia predaja a propagácia nestačí – rovnako dôležitá je kontrola a spätná väzba.
Vďaka kvalitnej dátovej základni poskytujeme rôzne formy reportingu na mieru požiadavkám klienta. Vykonávame Mystery Shopping, pre audit na zisťovanie reakcií koncových užívateľov využívame vlastné Call centrum.

NAŠE PRÁCE
Naše posledné projekty

Projekt pre lídra trhu

Komplexné riadenie predajnej siete pre priamy predaj revolučného produktu.

DFM (Direct Force Managementu) a outsourcing procesov priameho predaja v celom životnom cykle – predajný personál, prevádzka, logistika, technológia & systémy.

Tvorba a riadenie predajného kanálu „Influencer“

Projekt pre exkluzívneho importéra významných značiek dermatokozmetiky.

Vyhľadanie a oslovenie vhodných influencerov, prezentácia motivačného programu, zmluvného zabezpečenia a reportingu výsledkov, vrátane spracovania finančných tokov a odmien.

Tokinomo

Nový retailový a marketingový nástroj - ONE výhradný distribútor pre CZ a SK

Inovatívny retailový nástroj, zaisťujúci silnú interakciu so zákazníkom (stopping power až 40 %).
tokinomo.sk

Povedali o nás

"So spoločnosťou ONEplanet, ONEbusiness s.r.o. spolupracujeme už viac ako tri roky, ako s jedným z našich hlavných obchodných partnerov, pri úspešnom uvádzaní a etablovaní značky IQOS a budovaní sveta bez dymu na českom trhu. Poskytované obchodné služby sú na vysokej úrovni a hoci je naša spolupráca významne ovplyvnená dynamickým prostredím, v ktorom sa pohybujeme, vždy sme schopní spoločne nájsť rýchle a efektívne riešenie vzniknutej požiadavky. Ľudia z One Planet sú schopní aj v tom najmenšom detaile daného projektu nájsť potenciálne riziká, upozorniť na ne a zároveň navrhnúť riešenie. Na druhej strane už niekoľkokrát ukázali svoju kreativitu a prišli s návrhmi nových, či vylepšením už bežiacich procesov."

Roman Kozma
Supervisor 3rd Party RRP ve společnosti Philip Morris ČR a.s.

„Oceňujem nadšenie tímu ONE Planet uvádzať nové nápady na trh a pri tom vnímať požiadavky klienta. Ich ústretový a pragmatický prístup mi dodáva kľud aj v ťažkých situáciách, kedy sa nie všetko hneď darí. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi a verím, že toto partnerstvo posunie náš business na inú, vyššiu úroveň.“

Ing. Petr Havel
jednatel - Tarsio Medical

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu pre teritórium ČR a SR, ktorá spája naše inovatívne riešenie pre in-store promo a tím skúsených profesionálov v oblasti priamej podpory predaja na strane Oneplanet, Onebusiness.“

Laurentiu Cluve
Tokinomo - COO and Co-Founder